A l'atenció de qui correspongui:

Reunit el Consell de mí mateix (en sessió plenària), i atès que:

1 - La recerca del què el comú entén per amor ha estat infructuosa a nivell particular,
2 - Que no existeix un consens en la definició del què l'amor és, més enllà del pensament subjectiu -i particular;
3 - Que malgrat tot sembla ser que l'anomenat amor existeix d'alguna manera -segons observació particular, fenomènica i conductista;

Declara que:

L'amor no es pot descobrir

I conclou:

Caldrà inventar-lo