Mektab - Prefaci


La sonora dinamita - Ritmo de Tambo


Mektab
Història d'una
qualquiera en un prefaci i quatre parts.

La tarda s'allarga, es pon el dia. A l'era quatre polls i una gallina piquen encara una mica de pa. Clinc-clonc fan les cassoles, que ja és hora de sopar. El fum verd de les xemeneies espanta un mussol endormiscat, que sense treure's la mandra de sobre, sorrut, aixeca el vol.

Mal presagi.


Havent sopat tronaran fins l'alba els timbals. Tot el poblat dansarà reunit en l'èxtasi, celebrant el misteri de l'esdevenir que els serà revelat.


El futur està escrit. Alguns en diuen destí, i d'altres fat. Petits gestos quotidians tots menen a un mateix fi. Decidir és un miratge, una imatge falsa de llibertat, puix que tot ha estat determinat.

Xica, tica, mica, la gallina de l'era (si sabés el que li espera...!) poc a poc pica pa.


[1 de 4]
[2 de 4]

Mektab és una contribució a Relats Conjunts