Venen del google

Aquí va una llista de les recerques més absurdes o curioses al Google que han conduït a l'Atles Particular (extretes del Google Analytics):

  1. Espellofada Viquipedia
  2. Cioran gay
  3. Quan s'agafa l'enciam, quina època?
  4. Cementiri de sirena
  5. Papallones blaves - És un clàssic. No hi ha mes que no arribi algú per aquest camí. No entenc quin és el misteri de les papallones blaves.
  6. Eso que fuman los moros es una especie de hierbabuena. Descontextulitzat, aquesta afirmació sembla....
  7. Ratolinet
  8. Resumen vendidos del río frío