A cops de mall

Mitjanit de vetlla fins la nit que ve.

L'Atles dels somnis dorm avui arraulit, menut. Queda el pes del món mal repartit a lloms d'Atles, que haurà de treure el llop amb morrió, que no devori l'home. És tant gran el firmament... Tan ferma és la terra, i pesa tant, oh déus!